MI DISTANSUTBILDNING

Välkommen till Distansutbildning MI.

Nedan finns vårat digitala klassrum och kalender över kursen samt kursens moduler

KLASSRUM
Kalender

Module 1 Modul 1 Förändrings och Bibehållandetal
There are no units in this module.
Module 2 Empati och Partnerskap
Unit 1 Engagerande processen
Unit 2 EMPATI
Unit 3 Partnerskap
Unit 4 Boka handledare för återkoppling
Unit 5 Fyra samtalsfärdigheter
Unit 6 Övning i samtalsfärdigheter
Module 3 Fokuserandeprocessen
There are no units in this module.
Module 4 Framkalla förändringstal och dämpa bibehållandetal
There are no units in this module.
Module 5 Planerande processen
There are no units in this module.
Module 6 Mina MI färdigheter och valfri Examination
There are no units in this module.
Powered By WP Courseware

All rights reserved Salient.